Naše aktivity: KOLOBEH z Řípu do Prahy | Tandemové seskoky | Paraškola Odyssey | Květinářství | Boot camp s Hankou Dvorskou | Glukometry
Our activities: Tandem Jumps | Boot camp with Hanka Dvorska

Kontakt

Radlická 28, 150 00 Praha 5
tel.: 251 562 285

Kontaktní e-mail: info@hajd.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jaroslav Dvorský:
   e-mail: dvorsky@hajd.cz
   tel.: 603 255 976


 

O nás

O nás

Společnost HAJD s.r.o. působí na trhu se sportovně-vzdělávacími programy od roku 2000. Dříve převládající sportovní aktivity nabízené veřejnosti jako parašutismus a paragliding byly nenásilně doplněny o další služby. Produkty sportovně servisního charakteru jsou určeny jednotlivcům a produkty sportovně-vzdělávací jsou nabízeny pracovním týmům a společnostem.

Instruktorské zázemí je záležitostí programového složení konkrétních akcí. Naše vazba na pražskou Fakultu tělesné výchovy a sportu nám umožňuje nabízet široký záběr sportovních aktivit a poskytuje fundovaný lektorský tým z řad odborníků v příslušných sportech.

Máme také bohaté zkušenosti s rukodělnými a tvořivými aktivitami, které v podobě závěrečných happeningů zanechají dlouhodobé vzpomínky na zážitky uplynulé akce. I zde jsme obklopeni profesionály, schopnými své mistrovství zpřístupnit laikům.