Naše aktivity: KOLOBEH z Řípu do Prahy | Tandemové seskoky | Paraškola Odyssey | Květinářství | Boot camp s Hankou Dvorskou | Glukometry
Our activities: Tandem Jumps | Boot camp with Hanka Dvorska

Kontakt

Radlická 28, 150 00 Praha 5
tel.: 251 562 285

Kontaktní e-mail: info@hajd.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jaroslav Dvorský:
   e-mail: dvorsky@hajd.cz
   tel.: 603 255 976


 

Termíny kurzů a seskokových dnů 2020

Úvodní strana / Parašutismus / Termíny kurzů a seskokových akcí 2020

 

 

č.akce 

příprava pokročilí

školení začátečníci

seskoky     

letiště 

P O Z N Á M K A

 1. ne ne  6. 4. Hořovice Sportovci
 2.   14. 5. začátek v 17,00 15.-17. 5. Most Kurz pro posluchače FTVS - Zrušeno

3.

  24. 6. začátek v 17,00 25.-28. 6. Most Kurz pro posluchače FTVS
 4.          
 5.      

 

 6.          
 7.          
           

Případní zájemci projevte svůj zájem na e-mailovou adresu info@hajd.cz a obdržíte další informace a pokyny ke konkrétní akci. 

Legenda:

č.akce. - Pořadové číslo seskokové akce kalendářním roce, kde má možnost začátečník v uvedených dnech absolvovat teoretický a praktický výcvik zakončený samostatným seskokem. V těchto dnech mohou také zájemci absolvovat své další, zdokonalovací seskoky.

příprava (pokročilí) - Je určena pokročilým parašutistům a slouží k nácviku dalších kroků výcvikové osnovy. Koná po individuální domluvě s instruktorem ve čtvrtek v odpoledních hodinách na FTVS. Pro nováčky s vážným zájmem o další seskoky doporučujeme absolvovat v tomto termínu nácvik balení seskokového padáku.

školení (začátečníci) - Je určeno zájemcům o první samostatný seskok a začíná vždy v předem určenou dobu na oznámeném  letišti. Bez tohoto školení, lékařské prohlídky od určeného leteckého lékaře a kotníkových bot nelze absolvovat seskoky.

seskoky - jsou pro účastníky kurzu v případě příznivého počasí ideální možností zakončit předchozí snažení samostatným seskokem. Pro absolventy předchozích kurzů jsou tyto dny příleřitostí k provedení dalších seznamovacích, pokračovacích a sportovních seskoků. Pro další seskoky dle sportovní osnovy parašutisty je nutné mít vyřízené členství v KTS.

Nadšené zájemce o seskoky upozorňujeme, že i přes velkou organizační náročnost příprav seskokového dne rozhoduje s konečnou platností počasí. Je to nezbytnou podmínkou k bezpečným seskokům, které všichni chceme dělat především pro radost z pohybu.

    

výskok