Naše aktivity: KOLOBEH z Řípu do Prahy | Tandemové seskoky | Paraškola Odyssey | Květinářství | Boot camp s Hankou Dvorskou | Glukometry
Our activities: Tandem Jumps | Boot camp with Hanka Dvorska

Kontakt

Radlická 28, 150 00 Praha 5
tel.: 251 562 285

Kontaktní e-mail: info@hajd.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jaroslav Dvorský:
   e-mail: dvorsky@hajd.cz
   tel.: 603 255 976


 

Klub technických sportů

Úvodní strana / Paragliding / KTS - podmínky členství

Klub technických sportů

Jezdit po Evropě létat na padácích a sportovně růst ve společnosti stejně postižených jedinců, závislých na pohybu v trojrozměrném prostoru, je příjemná záležitost. Za uplynulá léta se podařilo zajistit špičkové materiálové zázemí, které umožňuje uživatelům přeměnit spoustu smělých snů ve skutečnost.

V tomto počínání hodláme pokračovat i v dalších letech a proto oznamujeme následující pravidla pro používání klubového majetku. Tato změna má zajistit trvale udržitelný stav padákové techniky a tím i spoustu dalších leteckých výletů.

Tato pravidla platí pro rok 2022.

Každý letecký podnik je možné realizovat po úspěšném zajištění následujících podmínek. Jejich vyčíslení nalezne účastník do týdne po skončení akce v příslušné tabulce na stránce  VYÚČTOVÁNÍ.

Instruktorské zajištění 

 Tato položka byla vyřešena klubovým příspěvkem na činnost, která byla stanovena na 300,- pro studenty a 500,- pro ostatní letce. Nečlen oddílu se může účastnit akcí jako samostatná osoba, bez nároku na materiál a lidovou (nekomerční) cenu přepravy. Může tak učinit jedinec s plným vědomím, že se svým rozhodnutím octne opovržen na okraji klubové letecké komunity.

Padákový materiál

 

Cena na den akce  Student Nestudent
vrchlík   100 250 
sedačka    50 100 
záložák    50 100   
vysílačka    20   50
GPS    20   50 
vário    20   50 
KOMPLET  260 600 

Uvedené položky představují příspěvek na údržbu a obnovu svěřeného materiálu. Za tento materiál přebírají účastníci aktem převzetí hmotnou zodpovědnost a případné poškození, či ztrátu hradí v plné výši.

Náklady na dopravu

Tato nákladová položka představuje výsledek gentlemanské dohody posádky vozu s řidičem.